Vitamin B12 – Kobalamin

I gruppen med olika B-vitaminer finns det en som kallas för vitamin B12. Detta vitamin kan även gå under benämningen kobalamin. Liksom övriga B-vitaminer är även vitamin B12 vattenlöslig och bidrar till att flera viktiga funktioner i kroppen fungerar som de ska. Att vitamin B12 också kallas för kobalamin har att göra med att vitaminet innehåller kobolt.

Vitamin B12 finns i

Vitamin B12 är ett vitamin som du primärt får i dig via animaliska livsmedel. Detta i sin tur innebär att de som är vegetarianer och veganer i synnerhet skall se över sin kost så att de får i sig tillräckligt med vitamin B12. Den här gruppen kan till och med behöva äta kosttillskott med kobalamin som finns att köpa i hälsokostbutiker eller via apotek. De kan också försöka köpa så många berikade livsmedel som möjligt för att komplettera intaget av just vitamin B12.

Detta vitamin återfinns som sagt i råvaror och livsmedel som kommer från djurriket. Några av de bästa källorna för att få i sig kobalamin är till exempel lever, skaldjur, fisk, kött, ägg, ost och mjölk. Veganer och vegetarianer kan då köpa bland annat sojamjölk, havremjölk och sojaprodukter som är berikade med kobalamin vilket innebär att de också kan tillgodogöra sig vitaminet dagligen.

Anledningen till att vitamin B12 återfinns just i animaliska livsmedel är på grund av att detta vitamin bildas via bakterier.

Vitamin B12 är viktigt

Precis som andra vitaminer är även vitamin B12 oerhört viktig för att särskilda funktioner i kroppen skall kunna fungera korrekt. Bland annat är detta vitamin livsnödvändigt då det bidrar till att röda blodkroppar skall kunna produceras i kroppen. Även hjärtat och nervsystemets funktioner påverkas av vitamin B12, liksom håret. Kobalamin behövs också för cellernas ämnesomsättning och för att celldelningen skall upprätthållas. Proteiner och DNA tillverkas också med hjälp av vitamin B12. Andra gånger då du behöver vitamin B12 är när olika signalämnen så som dopamin och serotonin skall produceras.

Kobalamin fungerar även i symbios med vitamin B9, alltså folsyra. Med andra ord behöver du både vitamin B12 och vitamin B9 för att respektive vitamins funktion skall kunna sköta sina uppdrag i kroppen. När kroppen ska tillgodogöra sig kobalamin i blodet är det en relativt invecklad process. Efter flera olika steg kommer kobalaminet så småningom till levern som är vitaminets mål där det lagras inför kroppens kommande behov.

Brist på vitamin B12

Det kan vara svårt att upptäcka att du lider brist på vitamin B12 på grund av att detta vitamin lagras under lång tid i levern och dessutom återanvänds av kroppen. Har du ett överskott av kobalamin i levern som lagras kan det till och med dröja flera år innan symptom på brist av kobalamin visar sig. Lagret är dock litet men eftersom kroppen inte behöver särskilt mycket vitamin B12 räcker det oftast länge. Men lider vi brist på vitaminet kommer du att märka av flera olika symptom.

Om du skulle lida av brist på vitamin B12 under en längre tid kan du drabbas av svår blodbrist, perniciös anemi. Du kan även drabbas av nervskador om det vill sig illa. De symptom du kan vara uppmärksam på är om du känner dig trött och lättretad. Andra symptom är depression, munsår, andnöd, allmän svaghet, du är blek, känner dig illamående och yr, det sticker i händer och fötter och ibland tappar du känseln. Det kan även innebära hjärtklappning och inlärningssvårigheter.

Förutom veganer är det alkoholister, äldre personer och de med tarmsjukdomar som befinner sig i riskgruppen för brist eftersom de har svårare att tillgodogöra sig vitamin B12 och sedan lagra vitaminet i levern. Sjukdomar som kan innebära svårigheter att ta upp kobalamin är bland annat IBS och Crohns sjukdom. Men då finns det som sagt kosttillskott med vitamin B12 att köpa.

Överdosering

Även om det finns många kända symptom som skvallrar om brist på vitamin B12 så är det inte lika känt vad som händer vid eventuellt överdosering. I dagsläget finns det nämligen inget känt fall med överdosering av kobalamin.

Rekommenderat dagligt intag

För att du ska kunna hålla lite koll på hur mycket vitamin B12 du ska få i dag varje dag finns det rekommenderade dagliga intag som baseras på om du är kvinna, man eller barn. Enligt de rekommendationer som finns i dag för dosen med vitamin B12 du bör intaga dagligen ska kvinnor och män få i sig ungefär 2 mikrogram medan ammande kvinnor bör få i sig runt 2.6 mikrogram. Barn bör få i sig runt 1.1 mikrogram vitamin B12 varje dag.

Om du vet med dig att du inte får i dig tillräckligt mycket vitamin B12 kan du även tillgodogöra dig vitaminet via kosttillskott som tidigare nämndes för att inte hamna i riskzonen för brist på vitamin B12.