Vattenlösliga vitaminer

Vår kropp behöver ny energi varje dag för att den ska kunna fungera optimalt. För att energidepåerna ska fyllas på behöver vi bland annat få i oss olika vitaminer och mineraler. Just vitaminerna spelar en stor roll för flera olika funktioner i kroppen.
Alla levande organismer behöver någon form av vitamin. De ämnen som är vitaminer skiljer sig mellan olika organismer. För människan är dessa vitaminer tretton till antalet och vanligtvis brukar dessa delas in i två olika grupper. Antingen är det vattenlösliga vitaminer eller också är det fettlösliga vitaminer. En av de primära skillnaderna mellan de olika vitamintyperna är att överskottet av fettlösliga vitaminer lagras i kroppsfettet medan överskottet av vattenlösliga vitaminer vanligtvis följer med urinen ut ur kroppen.

Om vi inte får i oss den dagliga dosen med nödvändiga vitaminer riskerar vi att drabbas av olika bristsjukdomar. Vilka sjukdomar vi eventuellt drabbas av varierar beroende på vilket vitamin det är vi råder brist på i och med att olika vitaminer har olika nyckelroller i olika funktioner i kroppen.

Att vitaminerna delas in efter att de är fettlösliga eller vattenlösliga har egentligen att göra med hur kemisterna fick fram de olika ämnena som är vitaminer för människan. De kemiska egenskaperna som de olika vitaminerna har ger tips på vilka funktioner vitaminet har.

Olika vattenlösliga vitaminer

När det gäller de vattenlösliga vitaminerna som vi behöver få i oss varje dag är det olika B-vitaminer och C-vitaminer som du ska sikta in dig på. Det finns som sagt flera olika B-vitaminer som har olika funktioner i kroppen. Och det som är viktigt att veta om vattenlösliga vitaminer är att de förstörs i livsmedel och råvaror i samband med tillagning så som kokning. Dessutom kan vattenlösliga vitaminer inte lagras i kroppen varpå vi är tvungna att hela tiden tillföra dessa vitaminer.

Vattenlösliga vitaminer är väsentliga för en rad olika kemiska processer som sker i kroppen. Bland annat hjälper de vattenlösliga vitaminerna till då ämnen ska omvandlas till ny energi och dessa vitaminer spelar också en stor roll då DNA skall tillverkas.

B-vitaminer behövs alltså för att energin i kroppen ska kunna omsättas. Det är en stor process och de olika B-vitaminerna svarar för olika steg i denna process. Det rör sig till exempel om processen då proteiner och kolhydrater skall omvandlas till ny energi eller för att celldelningen ska fungera. Du får i dig B-vitaminer genom de allra flesta livsmedel i dag. Två exempel är kött och fisk.

C-vitamin är också vattenlösligt och är nödvändigt för att kroppen ska kunna ta upp järn. Dessutom är detta en viktig antioxidant. C-vitamin bidrar till fler funktioner än så och du får i dig den genom bland annat citrusfrukter, jordgubbar, vinbär och inälvsmat.